1 czerwca ruszyła kampania promocyjna Gdańsk 2016. Jej celem jest pokazanie, że Europejska Stolica Kultury to projekt, który łączy ze sobą różne środowiska. Jednym z atutów kandydatury Gdańska i Metropolii jest silne wsparcie dla projektu wśród mieszkańców, organizacji pozarządowych, biznesu, środowiska naukowego i artystycznego.

Gdańsk 2016 bezpośrednio przed rozstrzygnięciem konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 pragnie zaakcentować, że Europejska Stolica Kultury to projekt, który angażuje różne środowiska na rzecz rozwoju miasta. Stąd swoje poparcie dla kandydatury wyrażają firmy, uczelnie, media, organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury. Kampania jest wyrazem współpracy między różnymi środowiskami na rzecz przygotowania kandydatury Gdańska i Metropolii do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

 
Wśród partnerów, którzy popierają starania Gdańska i Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, znalazły się między innymi: Grupa Lotos, Inicjatywa Wolna Białoruś, Pomorski Klaster ICT, Wirtualna Polska, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Amnesty International, Uniwersytet Gdański, Honorowy Konsulat Hiszpanii w Gdańsku, Kolonia Artystów czy British Council. Wśród blisko 90 partnerów została dostrzeżona również Fundacja Projekt:Kultura. 
 
Kampania potrwa przez cały czerwiec. Wykorzystanych zostanie 90 nośników (40 nośników typu outdoor 6 x3 i 50 citylightów) outdoorowych na terenie Trójmiasta. Dodatkowo niektórzy z partnerów zaproponowali ekspozycję niestandardową, na przykład w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy.
 
2010 © Copyright Fundacja Projekt Kultura