Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która ma na celu zbadanie potrzeb szkoleniowych osób działających w sektorze organizacji pozarządowych (NGO) oraz instytucji kulturalnych i edukacyjnych działających na terenie województwa pomorskiego.

Ankieta jest skierowana zarówno do osób zarządzających organizacjami, etatowych pracowników, jak i stażystów czy wolontariuszy.
Ufamy, że samodoskonalenie i kształcenie nowych umiejętności jest owocne nie tylko w perspektywie pracy zawodowej, ale i na innych wymiarach.
 
Z osobistych doświadczeń osób pracujących w sektorze NGO wynika, że oferowane przez różne instytucje szkolenia często nie odpowiadają oczekiwaniom ich uczestników. Proponowany temat szkolenia jest daleki od rzeczywiście realizowanych treści. Również koszty związane z udziałem w szkoleniach często wykraczają poza możliwości finansowe organizacji czy indywidualnego uczestnika/czki.
 
Dlatego też chcemy zasięgnąć informacji u źródła i zapytać się, co Państwa interesuje i jak powinna być konstruowana oferta szkoleniowa.
Co z tego wyniknie? Zaproponujemy Państwu cykl szkoleń, który będzie bazować na Państwa doświadczeniach i oczekiwaniach.
 
Wypełnienie ankiety jest całkowicie dobrowolne oraz anonimowe. Zajmuje od 7 do 10 min.
 
Kwestionariusz jest aktywny do 17 marca (czwartek) 2011 r.
 
Z góry dziękujemy za udział w tym wspólnym projekcie!
2010 © Copyright Fundacja Projekt Kultura