Wrz
07

O nas

Fundacja Projekt: Kultura ustanowiona została przez fundatorów – Martę Szadowiak i Tomasza Nadolnego w wyniku realizowanych działań non-profit na rzecz pomorskiej kultury.
Fundacja Projekt: Kultura ma wspomagać organizacyjnie i rzeczowo inicjatywy zmierzające do rozwoju i promocji szeroko pojętej kultury i turystyki, a także integrować twórców i animatorów kultury.

Statut (pdf)

2010 © Copyright Fundacja Projekt Kultura