Młodzi Animatorzy i Animatorki Kultury zakończyli realizację swoich projektów. 

 
W wydarzeniach przez nich organizowanych wzięło udział niemalże 500 osób! „Na podstawie sprawozdań nadesłanych przez osoby uczestniczące w Projekcie: MAK, można śmiało powiedzieć, że projekt ten spełnił swój cel. Młodzi Animatorzy i Animatorki Kultury zdobyli umiejętności z zakresu animacji kultury poprzez udział w szkoleniach i organizacji wydarzeń społeczno-edukacyjnych na rzecz swoich społeczności lokalnych” mówi Katarzyna Jankowska, koordynatorka Projektu: MAK. Wydarzenia te miały miejsce dzięki wsparciu i życzliwości wielu osób i instytucji, które chętnie zaangażowały się w realizację poszczególnych projektów. Młodzi Animatorzy i Animatorki Kultury zdobyli doświadczenie jak pozyskiwać partnerów i zwolenników dla swoich pomysłów. 
 
Tym samym Fundacja Projekt: Kultura chciałaby szczególnie podziękować osobom, instytucjom i organizacjom, które zaangażowały się w pomoc podczas realizacji wydarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych. Wydarzenie Pokaż się! odbyło się dzięki wsparciu osób pracujących w Centrum Reduta na Dolnym Mieście. Wystawa Exhibition Exhibitionism miała miejsce dzięki życzliwości Galerii PiTiPa, Galerii Pionowej, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Gdańskiej Galerii Fotografii przy Muzeum Narodowym. Wydarzenie Porwij mnie do teatru odbyło się dzięki pomocy Teatru Wybrzeże, Trójmiejskiej Szkoły Fotografii oraz Maybe Theatre Company. Wydarzenie Afrosfera uzyskało wsparcie Klubu XKwadrat, Polskiego Stowarzyszenia „Trzeci Świat i My”, Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia, Fundacji Centrum Solidarności, organizacji ACK Alternator, Klubu Projektornia Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz firmy Odbitki 24h. Pokaz filmów krótkometrażowych Future Shorts skorzystało z pomocy Teatru w Oknie i CEU My School.
 
Młodzi Animatorzy i Animatorki Kultury deklarują dalsze działania na polu animacji kultury oraz społeczności lokalnych. Trzymamy za nich kciuki!
 
 
 

Projekt MAK został zrealizowany ze środków Miasta Gdańska w ramach "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2011".
2010 © Copyright Fundacja Projekt Kultura