W listopadzie i grudniu realizujemy projekt „papier-ołówek”. To edukacyjna inicjatywa, w ramach której zapraszamy młodzież do poznania, czym jest przestrzeń publiczna (w tym przestrzeń szkolna), jak jest projektowana i jaki wpływ mogą mieć na nią uczniowie – nie tylko jako jej użytkownicy, ale również twórcy. Młodzież weźmie udział w warsztatach, podczas których zaprojektuje i wprowadzi realną zmianę w otaczającej ich przestrzeni szkolnej. Dzięki wsparciu profesjonalistów młodzi będą mogli pracować zespołowo oraz poznać, że proces projektowania nie opiera się głównie na nowoczesnej technologii i grupie fachowców, ale wynika przede wszystkim z umiejętności obserwacji otaczającej rzeczywistości i pomysłów szkicowanych ołówkiem na papierze.

Główne cele projektu to:

  • rozwój zainteresowań i aktywności pozalekcyjnych wśród młodzieży;
  • rozwój kreatywności i zdolności do krytycznej obserwacji otaczającej przestrzeni;
  • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;
  • kształtowanie postaw obywatelskich poprzez tworzenie związku młodych ludzi z przestrzenią, w której funkcjonują. Angażując uczestników w realizowane działania chcemy, aby młodzież zrozumiała, że przestrzeń publiczna jest dobrem wspólnym i że niszcząc np. ławkę, drzwi szkolne czy trawnik niszczy się coś swojego, a nie należącego wyłącznie do instytucji czy samorządu.

Do udziału w projekcie zgłosiło się VII Liceum w Gdańsku.

Uczniów tej szkoły zapraszamy na dwa spotkania, które poprowadzą członkowie Pomorskiego Stowarzyszenia Projektantów Po Co To.

Pierwsze spotkanie: Zaczniemy od wykładu wprowadzającego do metod projektowania, pokazania dobrze i ciekawie zaprojektowanej przestrzeni publicznej. Następnie podzielimy grupę na mniejsze zespoły i opracujemy projekty zmian w przestrzeni szkolnej. Młodzież może przykładowo zaplanować zmianę w szkolnym barze czy sklepiku, urozmaicić wejście do szkoły czy część szkolnego boiska.
Drugie spotkanie: praca wykonawcza, czyli wprowadzamy pomysły w życie! Młodzież w oparciu o przygotowane materiały/narzędzia będzie realizować wcześniej zaprojektowane w zespołach pomysły.

ORGANIZATOR
Fundacja Projekt: Kultura

WSPÓŁORGANIZATOR
Pomorskie Stowarzyszenie Projektantów PoCoTo | www.pocoto.eu

WSPARCIE FINANSOWE

 

 

 

 

 

Koordynatorka projektu | Dorota Brzezińska | dorota@projektkultura.org | 696 085 066

 

2010 © Copyright Fundacja Projekt Kultura